ประเภทบัญชีซื้อขายหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด มีประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. บัญชีเงินสด (Cash Balance) ลูกค้าฝากเงินเข้ามาที่ บล.ทิสโก้ ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสามารถซื้อขายได้ตามเงินที่ฝาก โดยเงินที่อยู่ในบัญชีจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทกำหนดปีละ 2 ครั้ง คือทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม

วิธีการชำระราคาค่าซื้อ/รับค่าขายหุ้น

ชำระค่าซื้อ : หักจากเงินที่อยู่ในบัญชีหุ้น
รับค่าขาย : เงินอยู่ในบัญชีหุ้น สามารถใช้เป็นวงเงินการซื้อหุ้นต่อไปได้ทันที

2. บัญชีวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Line) ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามวงเงินที่ได้รับการการอนุมัติ โดยลูกค้าต้องวางหลักประกัน 20% ของวงเงินก่อนการซื้อขาย และชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังการซื้อขายผ่านบริการหักบัญชีและนำเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)

3. บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) หรือ บัญชีมาร์จินโดยบัญชีจะมีเลขลงท้ายด้วยเลข 6 บัญชีประเภทนี้เป็นบัญชีที่โบรกเกอร์เปิดเพื่อให้นักลงทุนกู้ซื้อหุ้นได้โดยนักลงทุนต้องนำเงินสด หรือหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันการชำระหนี้ก่อนซื้อหุ้น ตามสัดส่วนที่โบรกเกอร์กำหนด ส่วนที่เหลือโบรกเกอร์จะเป็นฝ่ายจ่ายซึ่งเงินที่โบรกเกอร์จ่ายให้นั้น จะมีการคิดดอกเบี้ยจากนักลงทุนด้วย

ซึ่งการที่นักลงทุนสามารถกู้ซื้อหุ้นได้นั้นจะเป็นการช่วยเพิ่มอำนาจซื้อ และสภาพคล่องให้กับนักลงทุนแต่ก็มีข้อควรระวัง ถ้าราคาหุ้นที่วางเป็นหลักประกันไว้ลดลงมากๆ จนอัตรามาร์จิ้นต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด โบรกเกอร์ อาจบังคับให้ลูกค้าวางหลักประกันหรือเรียกเงินสดเพิ่ม หรือ อาจโดนบังคับขาย (Forced Sell) หุ้นดังกล่าวได้

Home
สมัครสมาชิก
ติดต่อ